Staff employed at University of Copenhagen – University of Copenhagen

Kirsten Avlund Prisen 2014: Til minde om Kirsten Avlunds virke og store indflydelse på feltet gerontologi har Dansk Gerontologisk Selskab indstiftet prisen

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Aske Juul Lassen (Recipient)

Prisen tildeles en lovende og motiveret forsker, med potentiale ift. publikationer, formidling, forskningssamarbejde samt tværfaglighed, som har enten erhvervet sig ph.d.-graden inden for de seneste fem år, eller har indleveret sin afhandling og fået godkendt denne til forsvar, i et gerontologisk relevant og/eller aktuelt emne og fortsat arbejder inden for gerontologien.

Aske har gennem etnografiske studier af ældres hverdagsliv, samt dokumentstudier af policy-papirer og aldringsteorier vist, hvordan aktiv aldring på samme tid er problematisk og indeholder potentialet til at skabe gode ældreliv. Aske har endvidere vist sig som en motiveret, engageret og initiativrig forsker og formidler indenfor gerontologien, som med sit meget aktuelle emne (aktiv aldring) og sin tværfaglige orientering fortjener en opmuntring i sit fortsatte virke indenfor gerontologien i form af årest Kirsten Avlund-pris.
Awarded date3 Oct 2014
Granting OrganisationsDansk Gerontologisk Selskab, i samarbejde med Ældresagen og Kirsten Avlunds familie

ID: 175650516