Staff employed at University of Copenhagen – University of Copenhagen

At svare plakaten igen: en omgivelsesorienteret strategi for kuratering af plakater og grafisk design

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract: Artiklen belyser plakatens betydningsdannelse, når den gøres til genstand for kuratorisk praksis. Ud fra historiske og nyere eksempler redegøres for et mere overordnet greb til at tænke plakater med i udstillingssammenhænge. Med henvisning til fænomenologiske og materielt orienterede tilgange, der prioriterer udstillingens sansebårne karakter, og til det omgivelsesfokuserede begreb counterability (’gengældelse’, ’modydelse’), diskuterer artiklen, hvordan plakatens nære forankring i omgivelserne lader sig gentænke i kuratorisk øjemed.
Original languageDanish
JournalNordisk Museologi
Volume2016
Issue number2
Pages (from-to)78-94
ISSN1103-8152
StatePublished - 20 Dec 2016

ID: 163097435