Staff employed at University of Copenhagen – University of Copenhagen

Permanent midlertidighed: Undervisning af asylsøgende børn i kommunale skoletilbudsordninger

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Bolette Moldenhawer, Jeanette Ruskjær

En undersøgelse offentliggjort i 2016 skønner at danske skoler venter at skulle modtage 9000 flygtningebørn i skolealderen i 2016. Mange af disse børn befinder sig i en midlertidig position som asylsøgende, men som også har krav på at skulle modtage et undervisningstilbud i Danmark. Formålet med denne artikel er at undersøge de sociale identiteter asylsøgende børn tildeles i en kommunal modtageklasse. Produktion af det empiriske materiale er informeret af en pædagogisk antropologisk tilgang. Den analytiske opmærksomhed er på, hvordan det pædagogiske arbejde kan forstås ud fra et begreb om permanent midlertidighed, der forbinder lærernes bestræbelser på at skabe (dis)kontinuitet såvel tidsligt mellem fortid, nutid og fremtid som rumligt i skolen og mellem skole og asylcenter.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for professionsstudier
Issue number24
Pages (from-to)28-37
Number of pages10
ISSN2446-0273
StatePublished - 2017

ID: 173481731