Introduction to the Margrethe Hald Archive

In 2006, Centre for Textile Research (CTR), University of Copenhagen (UCPH) was given this archive, which had belonged to the renowned Danish textile researcher Margrethe Hald.

During 2019, owing to a grant from Agnes Geijer’s Foundation, the Margrethe Hald Archive was digitalised and her work made accessible to both academic researchers and the general public. The archive consists of a thorough bibliography as well as articles, books, slides and photos, all published at CTR’s homepage.

Margrethe Hald (1897-1982) was a Danish weaver and textile researcher who worked as a curator at the National Museum in Copenhagen from 1947 to 1967. As a young woman, Margrethe had learned to weave during stays at Vrigsted Højskole and Askov Højskole. During her studies at Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder (School of Drawing and Art Industry for Women), she was encouraged by her teacher Elna Mygdal, a researcher of traditional Danish folk embroidery, to study the textiles at the National Museum. Margrethe’s investigations and analyses formed the basis for her work “Tablet Weaving in Danish Antiquities” published in 1930. She published numerous books on textile techniques besides studying textiles and garments from all over the world.

In 1950, Margrethe received her doctorate for her thesis Olddanske Tekstiler, a body of work that was ground-breaking for its technical analyses and which is still considered to be fundamental within international textile research. In 1980, Olddanske Tekstiler was translated into English and published under the title Ancient Danish Textiles from Bogs and Burials. Apart from the academic research, Margrethe also had extraordinary skills in communicating cultural history to a wider audience and she was a diligent writer to the general public (Dansk Kvindebiografisk Leksikon, http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/44/origin/170/).

Today, Margrethe is primarily renowned for her work on textiles of the Antiquity, but thanks to her extraordinary technical understanding of weaving and her rich cultural and historic knowledge, she also managed to place the historic textiles of Scandinavia and the contemporary textiles of the Middle East and South America in context.

From her many study trips in Denmark and around the world, e.g. Syria and Peru Margrethe brought back notes, photos and objects for further examination at the National Museum. A few of these objects belong to the archive at CTR.

Since the opening of CTR in 2005, researchers here have continuously built on Margrethe Hald’s work by means of contemporary methodology, and her doctoral thesis Olddanske Tekstiler continues to represent a cornerstone for the research carried out at CTR.

We are very thankful to Agnes Geijer’s Foundation for giving CTR the possibility to make Margrethe Hald’s amazing work accessible to everyone interested in textile research.

Bibliography 

Broholm, H. C., Hald, M. (1935) To sprangede Textilarbejder i danske Oldfund, i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag, København, s. 29-47 (af 288)

Broholm, H. C., Hald, M. (1935) Danske Bronzealders Dragter i Nordiske Fortidsminder, udgivet af Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, Gyldendalske Boghandel, København, Bindtitel 2:5-6. Hefte, 318 s.: ill.

Broholm, H. C., Hald, M. (1939) Skrydstrupfundet, en sønderjydsk Kvindegrav fra den ældre Bronzealder i Nordiske Fortidsminder, udgivet af Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København, Bindtitel 3:2. Hefte, 115 s., 4 tavler: ill.

Broholm, H. C., Hald, M. (1940) Costumes of the Bronze Age in Denmark, contributions to the archaeology and textile-history of the Bronze Age, Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck, København, 169 s, 4 tavler: ill.

Hald, M. (1930) Brikvævning i danske Oldtidsfund, i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag, København, s. 277-301 (af 301)

Hald, M. (1932). Brikvævning, Gyldendalske Boghandel, København, 42 s.: Ill.

Hald, M. (1937) Bidrag til Betegnelsen for Spinding af Oldtidsgarn, i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag, København, s. 276-280 (af 291 s.)

Hald, M. (1939) Leonora Christinas ”Jammersminde” som etnologisk Kildeskrift, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1939, København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, s. 87-93 (af 104 s.)

Hald, M. (1940) De Bolstre Blaa. Bidrag til Sengetøjets Historie, Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck, 63s.: ill.

Hald, M. (1940) Af Halmen og i Dynen, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1940, København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, s. 78-87 (af 91 s.)

Hald, M. (1940) Korssting Navne og Tal, udgivet af ugebladet ”Landet”, København

Hald, M. (1941) Korssting II Sy smukke Mærker paa udstyret, udgivet af ugebladet ”Landet”, København - There are four pages missing in the pdf. You can read the missing pages here.

Hald, M. (1940-41) For Lud og Koldt Vand, i Kulturminder, Selskabet for dansk Kulturhistorie, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København, s. 105-133 (af 162 s.)

Hald, M. (1941) Hvordan Bedstemoder vaskede uden Sæbe, Skive Folkeblad, feb. 1941

Hald, M. (1942) Baand og Snore, Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck, København, 17 s.: ill.

Hald, M. (1942) En Traad gennem dansk Tekstilkunst, i Hindsgaul, L. og Fleron, K. (red) Kvinden i Danmark, Odense KBH, s 427-466 (af 871 S.)

Hald, M. (1942) Væve i Etnografisk Samling, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1942, København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, s. 48-59 (af 98 s.)

Hald, M. (1942) The Nettle as a Culture Plant, i Folk-liv: acta ethnologica Europaea: svensk årsbok för europeisk folklivsforskning, jan.1, 1942, vol.6, Bokförlags A.-B. Thule, Stockholm, s. 28-50 (af xx s)

Hald, M. (1943) Nælder og Nældetøj, i Kulturminder, Selskabet for dansk Kulturhistorie, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag København, s. 1-30 (af xx s)

Hald, M. (1943) Om Soveskik og Sengetøj, i Fortid og Nutid, Tidsskrift for Kulturhistorie og Lokalhistorie, hæfte XV, Dansk Historisk Fællesforening, H. Hagerups Forlag, København, s. 21-41 (af 72 s.)

Hald, M. (1944) Kvindeflid I Krisetid, Berlingske Aftenavis, 27-01-1944

Hald, M. (1944) ”Spindesiden”s Historie, Berlingske Aftenavis, 10-02-1944

Hald, M. (1945) Lundavanten, kulturen: En årsbok till medlemmarna av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, 1945, s 80-84 (af xx)

Hald, M. (1946) Ancient Textile Techniques in Egypt and Scandinavia, i Acta Archaeologica, vol. XVII, Ejnar Munksgaard, København, s. 49-99 (af 144 s.)

Hald, M. (1949) Vötturin fra Arnheidar-Stödum, Arbok Hins islenzka fornleifafélags, 50. årgang, 1949-1950, Island, s. 73-78 (af 142 s.)

Hald, M. (1950) Olddanske Tekstiler, Komparative tekstil- og dragthistoriske Studier paa Grundlag af Mosefund og Gravfund fra Jernalderen, Gyldendal i komm., København, 496.: ill.

Hald, M. (1950) Olddanske Tekstiler. Doktorafhandling – autoreferat i Tidsskrift for Textilteknik, udgivet af Danmarks Tekstiltekniske Forening, nummer 6, 1950, s 99-110 (af 23 s.)

Hald, M. (1951) Det hvide Lin, Textilmesteren. Organ for Dansk Textilindustris Mesterforening, nr. 6 juni 1951, 6. årgang, København, s. 93, 94 og 107 (af 18 s.)

Hald, M. (1952) Gamle Textiltekniker, i Tidsskrift for Textilteknik, udgivet af Danmarks Tekstiltekniske Forening, nummer 9, 1952, s 186-198 (af 82 s.)

Hald, M. (1953) Fra bar Fod til Strømpe, i Om Strømper, Brahe Christensen, L. (red.), A/S Valby Strømpefabriks 50års jubilæum, København, s. 6-47 (af 151 s.)

Hald, M. (1953) Fod-sko eller Haand-sko, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1953, Nationalmuseets Publikationsfond, København, s. 30-36 (af 111 s)

Hald, M. (1955) Olddanske Tekstiler. Fund fra Aarene 1947-1955, i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, Herm. Lynge & Søn, København, s. 1-61 (af 133 s.)

Hald, M. (1959) Nogle Bemærkninger om de danske Mosefund. Svar til Dr. Birket-Smith, i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, Herm. Lynge & Søn, København, s. 223-243 (af 259 s.)

Hald, M. (1961) I Libanons Skygge, i Nationalmuseets Arbejdsmark 1961, Nationalmuseet, København, s. 108-117 (af 158 s.)

Hald, M. (1961) Dragtstudier, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, Herm. Lynge & Søn, København, s. 37-89 (af 173)

Hald, M. (1962). An unfinished tubular fabric from the Chiriguano Indians, Bolivia, The Ethnographical Museum of Sweden, Stockholm (Statens Etnografiska Museum). Monograph Series, publication no.7, Stockholm, 52 s.: ill.

Hald, M. (1962). Jernalderens Dragt, Nationalmuseet, København, 84 s.: Ill.

Hald, M. (1963) Udhugne Oldtidssko, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, Herm. Lynge & Søn, København, s. 16-31 (af 128)

Hald, M. (1963) Vævning over Gruber, i Ole Klindt-Jensen og Poul Kjærum (red.) KUML 1963, Årbog for jysk arkæologisk Selskab, Universitetsforlaget i Århus, s. 88-108 (af 147 s.)

Hald, M. (1963) Mindet lader som ingenting, Bjerre Herreds Bogen, Glud Museums Forlag, Glud, s 319-342 (af 638 s)

Hald, M. (1967) Oldtidsvæve, Forhistorisk Museum, Moesgaard, Aarhus Museum, Aarhus, 18 s.: ill. (udstillingskatalog udgivet i forbindelse med udstilling på Aarhus Museum 03-06 – 15-08-1967)

Hald, M. (1968) Mola – hvad er det? Om Cuna-indianernes textilkunst. Berlingske Tidendes kronik, 24. september, 1968

Hald, M. (1972) Primitive Shoes, an Archaeological-Ethnological Study Based upon Shoe Finds from the Jutland Peninsula, The National Museum of Denmark, Copenhagen, 216 s.: ill.

Hald, M. (1975) Flettede Baand og Snore, Gyldendal, København, 51 s., 7 tav.: ill.

Hald, M. (1980) Ancient Danish Textiles from Bogs and Burials, a Comparative Study of Costume and Iron Age Textiles, The National Museum of Denmark, Copenhagen, 398 s.: ill, fig.

Hald, M. (1981) Spinning Goat’s Hair, Dokumenta Textilia Festschrift für Sigrid Müller-Christensen, Bayerischen Nationalmuseum, Deutscher Kunstverlag, München, s. 19-23 (af 424 s.)

Hald, M. (1981) A contribution to the Study of the Mummy Blankets from Paracas, Acta Archaeologica, vol 52-1981, Munksgaard, København, s. 119-129 (af 208 s.)